กีฬาฟุตบอล กับความน่าสนใจและอิทธิพลที่ส่งผลต่อคนในสังคม

วงการ กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับ เป็นกีฬายอดนิยม วงการฟุตบอล วงการที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันจะมีอิทธิพลกับสังคมอย่างไร เราจะมาดูกัน